Browse Search Popular Register Upload Rules User list Login:
Search:
Konstal 105N V2.0 2/2

Image:
screenshot of the scene

Author: IgorMike

Group: Default

Filesize: 185.75 kB

Date added: 2018-03-05

Rating: 5

Downloads: 119

Views: 41

Comments: 0

Ratings: 1

Times favored: 0

Made with: Algodoo v2.1.0

Tags:

Scene tag

Konstal 105N - polski jednokierunkowy tramwaj szybkobieżny wytwarzany w latach 1973 - 1979
Konstal 105Na - najpopularniejszy tramwaj w Polsce, rozwinięcie 105N, wytwarzany w latach 1979 - 1992

W skład zestawu wchodzą (od prawej do lewej):
Konstal 105N (szkoleniowo-inspekcyjny)
Konstal 105Na (inspekcyjny)
Konstal 105Na (roboczy)

Sterowanie:
Przód (prawo) - strzałka w prawo
Tył (lewo) - strzałka w lewo
Hamowanie - strzałka w dół
Ustawianie pantografu - P/L
Rozkładanie sprzęgów - Z/V
Składanie sprzęgów - X/CKonstal 105N - polish unidirectional high-speed tramcar manufactured from 1973 to 1979
Konstal 105Na - the most popular tramcar in Poland, development of 105N, manufactured from 1979 to 1992

The set contains (from right to left):
Konstal 105N (learning-inspection car)
Konstal 105Na (inspection car)
Konstal 105Na (work car)

Steering:
Forward (right) - right arrow
Reverse (left) - left arrow
Brakes - down arrow
Pantograph adjusting - P/L
Couplers deploying - Z/V
Couplers retracting - X/C
Last edited at 2018/03/12 21:17:28 by IgorMike
Please log in to rate this scene
edit
Similar scenes
Title: Konstal 105N V2.0 1/2
Rating: 5
Filesize: 267.15 kB
Downloads: 119
Comments: 0
Ratings: 1
Date added: 2018/03/05 20:28:17
Made with: Algodoo v2.1.0
Rating: rated 5
download
Title: Konstal 105N MOD V2.0 2/9
Rating: 5
Filesize: 234.56 kB
Downloads: 93
Comments: 0
Ratings: 1
Date added: 2018/05/05 22:36:41
Made with: Algodoo v2.1.0
Rating: rated 5
download
Title: Konstal 4N V2.0
Rating: 5
Filesize: 144.45 kB
Downloads: 91
Comments: 0
Ratings: 1
Date added: 2018/02/05 09:25:38
Made with: Algodoo v2.1.0
Rating: rated 5
download
Title: Konstal N V2.0
Rating: 5
Filesize: 123.84 kB
Downloads: 152
Comments: 0
Ratings: 1
Date added: 2018/01/27 11:54:15
Made with: Algodoo v2.1.0
Rating: rated 5
download
Title: Konstal 13N V2.0
Rating: 5
Filesize: 365.2 kB
Downloads: 95
Comments: 0
Ratings: 1
Date added: 2018/02/18 18:22:40
Made with: Algodoo v2.1.0
Rating: rated 5
download
Title: Konstal 13N V1.0
Rating: 5
Filesize: 70.39 kB
Downloads: 66
Comments: 0
Ratings: 1
Date added: 2018/01/25 09:13:25
Made with: Algodoo v2.1.0
Rating: rated 5
download